Till innehåll på sidan
Fastighetsägare tjänar på en kraftfullare miljösatsning vid nybyggnation och renoveringar, enligt Nils Brown. (Foto: Håkan Lindgren)

Så kan KTH byggas miljövänligare

Publicerad 2017-03-13

Att bygga miljöcertifierat, med minsta möjliga påverkan på miljön, är beroende av fastighetsägarnas ambitioner. Men här finns mycket att vinna för alla parter. Det visar en färsk avhandling om miljöledning i bygg- och fastighetsbranschen.

KTH till exempel strävar efter att minimera miljöpåverkan vid nybyggnation och renoveringar på campus, men begränsas av att fastighetsägaren Akademiska hus har lägre ambitioner. Fastighetsbranschen har dock mycket att tjäna på en kraftfullare miljösatsning, enligt forskning från KTH.

Nils Brown , doktorand på institutionen för miljöstrategisk analys, har bland annat tittat på vilka mervärden fastighetsägare och hyresgäster upplever av miljöcertifierade fastigheter, i sin avhandling.

– Att bygga miljöcertifierade hus innebär låga energikostnader under driften, men medför också andra stora fördelar, bland annat för att locka attraktiva hyresgäster och köpare, säger Nils Brown.

För att uppnå en miljöcertifiering handlar det exempelvis om att bygga på ett sätt som kräver så lite energi som möjligt. I takt med att energin blir grönare får valet av byggnadsmaterial allt större betydelse.

– Ännu viktigare än att bygga nytt är att renovera och minska energibehovet i de byggnader som redan finns eftersom de befintliga husen kommer att utgöra största delen av fastighetsbeståndet för lång tid framöver, säger Nils Brown.

Del i KTH:s strategi

På KTH:s campus pågår flera renoveringar och ombyggnader, och just nu byggs bland annat två nya byggnader som ska tas i bruk i sommar. Ambitionen är alltid att bygga och renovera så miljövänligt som möjligt, och att sikta mot den högsta nivån av den vanligaste miljöcertifieringen i Sverige, Miljöbyggnad Guld.

– Hållbarhet är en viktig del i KTH:s strategi, samtidigt som vi vill erbjuda en så bra miljö som möjligt för dem som använder våra lokaler, säger Maria Granath , fastighetschef på KTH:s miljö- och byggnadsavdelning.

Nils Brown har undersökt miljöledning i bygg- och fastighetsbranschen.

KTH äger dock inte byggnaderna på campus, utan hyr dem av fastighetsägaren Akademiska Hus. Även Akademiska Hus har miljöambitioner, men nöjer sig med den lägre nivån på miljöcertifieringen, Miljöbyggnad Silver.

Enligt Maria Granath vill KTH gärna övertyga Akademiska Hus om att höja sina ambitioner, och sikta mot minsta möjliga miljöpåverkan vid nybyggen och renoveringar.

– Till syvende och sist är det dock en fråga om pengar. En högre nivå på miljöcertifieringen skulle kunna innebära höjda hyror och det tror jag inte att våra forskare är villiga att betala, säger Maria Granath.

Hon efterfrågar mer forskning om de kostnadsmässiga effekterna av att bygga och renovera klimatsmart.

– Det vore jättebra att få mer underlag för att underbygga argumenten att höja miljöambitionen, som visar att när man bygger så klimatsmart som möjligt så får man igen det på andra sätt, även ekonomiskt, säger hon.

Oklart om kostnader

Enligt Nils Brown finns det i dag inga samstämmiga uppgifter om högre miljöambitioner vid nybyggen och renoveringar även medför ökade kostnader. Det är också oklart om högre miljöambitioner är lönsamt på sikt. Även Nils Brown efterlyser studier som fokuserar på kostnadssambandet:

– Internationella studier visar att det finns en merkostnad. Samtidigt säger intervjupersoner i vår studie att merkostnaden blivit betydligt lägre än förväntat.

Fastighetsägarna som han har varit i kontakt med i sitt forskningsarbete har dock inte gett några indikationer om att de ser högre miljöstandard som ett skäl för att ta ut en högre hyra.

– För några år sedan var miljöcertifierade hus så ovanligt att en fastighetsägare kunde skicka ut ett pressmeddelande och tjäna på att vara tidigt ute. I dag är det betydligt vanligare och på sikt är frågan fastighetsägarna ställer sig snarare om de kommer att behöva erbjuda rabatter för de icke-miljöcertifierade husen, säger Nils Brown.

Text: Kristin Djerf

Fakta om Miljöbyggnad

  • Den vanligaste miljöcertifieringen för byggnader i Sverige är Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad, som kan användas både för nya och befintliga byggnader.
  • Certifieringen finns i tre nivåer: guld, silver och brons.
  • Bedömningen omfattar energianvändning, typ av energi, inomhusmiljö och materialval.
  • För att nå guld behövs en mycket låg energianvändning och fullständig dokumentation på att inga farliga material har byggts in någonstans i huset.
  • Nära 900 byggnader har certifierats med Miljöbyggnad varav knappt 15 procent uppnått guld.

Läs mer om Nils Browns avhandling här