Till innehåll på sidan

Forskning

fms forskning berör skärningspunkten mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling. De flesta projekten är därför mångdisciplinära och bedrivs i samarbete med praktiker.