3rd Nordic Life Cycle Symposium

Publicerad 2011-04-11

Toward Sustainability - The Life Cycle Approach as a Tool for Strategic Decision Making

Konferensens fokus är hur livcykelanalys och relaterade metoder kan användas för strategiskt beslutsfattande för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. Göran Finnveden, fms och CESC, är medarrangör.

Conference invitation (pdf 870 kB)

Conference website

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2011-04-11