Att utforska framtiden

Publicerad 2012-09-17

Den 18 september presenteras antologin "Att utforska framtiden" på ett seminarium i Stockholm.

Bok: Att utforska framtiden
Bok: Att utforska framtiden

Boken ges ut av Institutet för framtidsstudier och innehåller flera kapitel skrivna av fms-forskare: Åsa Svenfelt, Josefin Wangel, Ulrika Gunnarsson-Östling och Mattias Höjer.

Om boken

Framtiden är en helt central del av vår tillvaro och föremål för ständig reflektion där människor fattar beslut. Självklart bör vi söka kunskap om framtiden också på vetenskaplig grund. Men samtidigt måste vi gardera oss: som forskningsobjekt är framtiden mycket speciell, eftersom den ännu inte existerar och det mycket få saker som vi kan veta med någon större säkerhet.

Framtidsstudier kan förekomma inom de flesta vetenskapliga discipliner men är också ett eget, om än löst sammanhållet, vetenskapligt fält rikt på diskussioner om perspektiv, teorier och metoder.

Boken ger en god bild av det mångfacetterade framtidsstudiefältet. Nästan varje kapitel presenterar ett eget förhållningssätt. Vi hoppas att boken kan stimulera till eftertanke och debatt, inte bara om framtiden utan också om vår egen tid.

Boksläpp

Bokpresentationen med seminarium och paneldebatt äger rum den 18 september 2012 på Kulturhuset i Stockholm. Åsa Svenfelt och Josefin Wangel kommer att presentera ”Framtidsstudier, osäkerheter och backcasting" som bygger på två av bokens kapitel. Mattias Höjer är inbjuden till den efterföljande paneldebatten.

Framtidsfokus – Att utforska framtiden, 18 sep

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-09-17