Begränsa bil- och flygtrafiken eller missa klimatmålen

Publicerad 2012-05-09

Svenskarnas flyg - och bilresande kan inte fortsätta öka. Om regeringen beskattar flyget och satsar mer på miljövänliga resealternativ som tåg- och cykeltrafik kan vi nå klimatmålet för 2050 – annars blir det mycket svårt, enligt trafikforskare Jonas Åkermans rön.

I slutet av mars 2012 underkände Riksrevisionen regeringens handlingsplan för infrastrukturen som ska bidra till ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Riksrevisionens granskning bygger bland annat på en underlagsrapport skriven av Jonas Åkerman, forskare på KTH.

Läs Jonas Åkermans och Riksrevisionens rapport

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-05-09