Till innehåll på sidan

Byggsektorns utsläpp ökar

Publicerad 2011-03-18

I en färsk rapport producerad av forskare från KTH redovisas hur ett antal miljöparametrar har utvecklats mellan 1993 och 2007 för bygg- och fastighetssektorn. Den visar bland annat att utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader.

Rapporten, som heter "Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn 1993-2007. Rapport 2011:2.", har producerats för Boverket av forskare på avdelningen för Miljöstrategisk analys på KTH i samarbete med Miljöräkenskaperna på SCB och konsultföretaget Ecoloop. Rapporten redovisas på ett seminarium för representanter för Bygg- och fastighetssektorn i Stockholm den 24 mars.

Läs hela pressmeddelandet

Rapporten kan du ladda ner här

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2011-03-18