Docentföreläsning i tillämpad miljöekonomi och miljöstatistik

Publicerad 2012-08-24

Den 24 augusti 2012 håller Tekn dr Viveka Palm sin docentföreläsning med titeln ”Miljöräkenskaper och miljöstatistik - hur kartlägger vi den gröna utvecklingen i ekonomin och i samhället?”

Viveka Palm är verksam som adjungerad professor på Institutionen för Samhällsplanering och miljö och på Statistiska Centralbyrån, SCB.

Lärarkommittén för bedömning av detta lärarprov består av

  • Ordförande: Professor Christina Rudén, Avdelningen för Filosofi (ABE)
  • Lärarrepresentant: Professor Arne Kaijser, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö (ABE)
  • Doktorandrepresentant: Doktorand Jorge Luiz Zapico, MID Medieteknik och interaktionsdesign (CSC) och Avdelningen för Industriell ekologi (ITM)

Plats och tid: Sal L52, Drottning Kristinas väg 30, 24 augusti kl 13:00

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-08-24