Till innehåll på sidan

Elbilar gör inte Förbifarten förenlig med klimatmålen

Publicerad 2010-09-27

Alliansen driver tesen att stora vägutbyggnader i städer, inte minst Förbifart Stockholm, är möjliga att förena med klimatmålen, eftersom bilarna snabbt kommer minska sina utsläpp. Vår forskning pekar på att denna ståndpunkt saknar stöd. Detta skriver Jonas Åkerman, Göran Finnveden och Mattias Höjer på debattsajten Newsmill.

Läs debattartikeln på Newsmill

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2010-09-27