En ny doktor och två licentiater på fms

Publicerad 2011-01-02

Den 17 december blev Åsa Svenfelt doktor i Infrastruktur med inriktning mot miljöstrategisk analys. Samma vecka la Karin Alverbro och Marita Wallhagen framgånsrikt fram sina licentiatavhandlingar, båda i Infrastruktur.

Bara av att läsa avhandlingarnas titlar framgår med klarhet att fms är en tvärvetenskaplig forskargrupp, och att Infrastruktur är ett brett ämne att doktorera inom.

Åsa Svenfelts avhandling tar ett grepp om hur socio-ekologiska system påverkas negativt av osäkerhetsfaktorer och för fram två strategier för att hantera detta. Karin Alverbro har undersökt de etiska och miljömässiga effekterna av att destruera ammunition, och Marita Wallhagen har granskat vad som täcks in av befintliga miljöbedömningsmetoder för byggnader samt vad detta får för effekt för husets design.

Grattis Åsa, Karin och Marita!

Läs mer om avhandlingarna och ladda ner dessa

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2011-01-02