Energirenovering lönsam - ibland

Publicerad 2011-12-21

Pontus Cerin, docent vid fms och Björn Hårsman, professor undersöker förutsättningarna för att energieffektiviseringsåtgärder ska kunna räknas hem vid en snabb försäljning.

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2011-12-21