Exjobbsförslag: Utveckla underhållsplaner med livscykelperspektiv

Publicerad 2013-03-14

fms efterlyser examensarbetare som kan vara med och utveckla så kallade "livscykelsunderhållsplaner" för bostadsrättsföreningar.

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2013-03-14