Fyra professorer firas ikväll

Publicerad 2012-11-16

Inte mindre än fyra nya professorer med fms-koppling firas i Stadshuset vid KTH:s doktorspromotion och installation av nya professorer: Susanne Owens, Viveka Palm, José Potting och Mattias Höjer.

Susanne Owens utnämns till hedersdoktor. Så här lyder motiveringen: "Genom utnämningen till hedersdoktor vill KTH uppmärksamma de stora insatser som Susan Owens gjort för att visa den historiska och samhällsvetenskapliga miljö- och planeringsforskningens betydelse för hållbar utveckling, bland annat under sin vistelse vid KTH läsåret 2008/09."

Viveka Palm utses till adjungerad professor i tillämpad miljöekonomi/miljöstatistik vid Institutionen för samhällsplanering och miljö. José Potting utnämns till gästprofessor på fms och Mattias Höjer som professor i miljöinriktade framtidsstudier. Bland doktorerna som promoveras finns Josefin Wangel från fms.

Promotion och installation 2020

2020-06-25

Kungliga Tekniska högskolans doktorspromotion och installation av nya professorer äger rum i Stadshuset fredagen den 19 februari 2021. Datumet har skjutits fram pga covid-19.

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-11-16