Gör ny översiktsplan för Stockholm

Publicerad 2011-08-22

Översiktsplanen för Stockholm behöver göras om så att den främjar en långsiktig transportplanering som tar hänsyn till identifierade trafikproblem som trängsel och luftföroreningar, skriver professor Göran Finnveden i DN Stockholmsdebatt. Detta får även konsekvenser för utformandet av nya Slussen.

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2011-08-22