Göran Finnveden bland Sveriges miljömäktigaste

Publicerad 2012-01-21

Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys och vicerektor för hållbar utveckling på KTH, hamnade på plats 20 högt upp på listan över Sveriges miljömäktigaste personer.

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-01-21