Göran Finnveden i Miljöforskningsberedningen

Publicerad 2012-04-26

Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på fms samt vicerektor för hållbar utveckling har som en av tolv forskare blivit utsedd att ingå i miljöforskningsberedningen. Beredningen syftar till att vara en arena för dialog mellan miljöministern och vetenskapssamhället.

Läs artikeln i Miljöaktuellt

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-04-26