Licentiate seminar

Life Cycle Impacts of Road Infrastructure: Assessment of energy use and greenhouse gas emissions

Publicerad 2012-03-01

Fredagen den 9 mars kl 13.00 lägger Sofiia Miliutenko fram sin licentiatavhandling "Life Cycle Impacts of Road Infrastructure: Assessment of energy use and greenhouse gas emissions". Seminariumet hålls i sal L1, Drottning Kristinas väg 30.

Avhandlingens huvudsakling syfte är att öka kunskapen om energianvändning och växthusgasutsläpp under väginfrastrukturens hela livscykel. Avhandlingen har bidragit till metodutveckling som kan komma till användning vid framtida livscykelanalyser av infrastruktur i form av datainsamling. Den presenterar också beräkningar av energianvändning och utsläpp av växthusgaser från väginfrastruktur, med exempel från en vägtunnel och asfaltåtervinning. Dessutom har drift av vägar och produktion av byggmaterial identifierats som nyckelfaktorer för att minska utsläpp av växthusgaser och energianvändning under väginfrastrukturens livscykel. Den övergripande slutsatsen är att det finns en betydande potential för att minska utsläpp av växthusgaser och energianvändning i vägtransportsystemet, om väginfrastrukturens hela livscykel beaktas från början i den politiska beslutsprocessen.

Läs avhandlingen på DIVA

Läs mer om forskningen

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-03-01