Licentiatseminar: Contribution of ICT to Climate Targets of Cities

Publicerad 2012-08-23

Den 23 augusti 2012 lägger Anna Kramers fram sin licentiatavhandling "Contribution of ICT to Climate Targets of Cities — Exploring the potential of Information and Communication Technologies in reducing emissions and energy use from buildings and travel". Seminariumet hålls i sal E2, Lindstedtsvägen 3 (KTH:s huvudbyggnad) kl 15:00.

Anna Kramers
Anna Kramers

Anna Kramers licentiatavhandling undersöker hur informations- och kommunikationsteknologier kan användas för att minska trafikens och byggnaders klimatpåverkan. 

Läs sammanfattningen och avhandlingen på DIVA

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-08-23