Till innehåll på sidan

Making Futures

Disputationer

Publicerad 2012-05-29

Den 5 juni kl 9.30 lägger Josefin Wangel fram sin avhandling "Making Futures: On Targets, Measures and Governance in Backcasting and Planning for Sustainability". Disputationen hålls i E2, Lindstedtsvägen 3, KTH, och avhandlingen försvaras på engelska.

Summary

This thesis is about the making of futures – in the sense of planning, through which the world of tomorrow is crafted, and in the sense of images of the future, developed through the futures studies approach of backcasting. The point of departure for the thesis is that more visionary and strategic forms of planning are needed if the challenges of sustainable development are to be met, and that backcasting, through its long-term, integrative and normative character, can be a helpful tool towards this end. The thesis explores how backcasting can be used when planning for sustainability by looking into three areas of problems and possibilities: target setting, the identification of measures and actors, and the governance of change.

Sammanfattning

Denna avhandling handlar om att skapa framtider, dels genom samhällsplanering och dels i form av de framtidsbilder som skapas genom backcasting. Backcasting är en framtidsstudiemetod som används för utforska hur ett visst mål kan uppfyllas. I stället för att utgå i från nuet och blicka framåt så tar backcasting sin utgångspunkt i framtiden och blickar bakåt, för att på så sätt kunna undersöka vilka förändringar som skulle kunna behövas om det tänka målet ska uppnås. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i att det finns ett behov av att göra planeringen mer långsiktigt strategisk och visionär om en hållbar utveckling ska kunna uppnås, samt att backcasting kan vara ett fruktbart verktyg för att nå detta mål. För att backcasting ska kunna användas för dessa ändamål krävs dock att även backcastingmetoden utvecklas. I avhandlingen utforskas hur backcasting skulle kunna vara till nytta för planeringen med fokus på tre områden: formulerande av mål, identifieringen av åtgärder och aktörer, samt hur förändringsprocesser kan intitieras och styras.

Ladda ner spikblad (pdf 159 kB)

Läs mer i DiVA

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-05-29