Miljörisker med nanomaterial utreds av KTH

NOTIS

Publicerad 2013-02-05

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska utveckla en nationell handlingsplan för säker användning av nanomaterial. Utredningen har nu gett i uppdrag till KTH-forskarna Göran Finnveden och David Lazarevic att studera miljöaspekter av nanomaterial i ett livscykelperspektiv.

– Vi ska göra en kunskapssammanställning åt utredningen som de kan använda för att lägga sina förslag till beslut. Arbetet har nyss börjat men redan nu kan vi konstatera att det finns ganska lite gjort inom området, säger Göran Finnveden.

Det är viktigt att studera hela livscykeln för att förstå var nanopartiklar kan hamna och släppas ut i naturen, konstaterar Göran Finnveden.

– Nanomaterial kan ofta användas i miljötekniska sammanhang och då är det viktigt att undersöka om det finns några nya risker eller nackdelar som man inte har tänkt på, säger han.

Text: Christer Gummeson