Nu ska det vara närodlat på tallriken

Publicerad 2011-09-07

Rebecka Milestad, forskare på FMS, har studerat hur den ökade efterfrågan på närodlat och ekologiskt kan förändra svenskt lantbruk.

Det svenska lantbruket och dess kontakt med konsumenterna förändras. Antalet lantbruk som satsar på en egen förädling av produkter ökar, så även antalet gårdsbutiker. Från konsumenternas sida märks efterfrågan på närodlade och närproducerade livsmedel tydligt.

Rebecka Milestad, forskare på FMS, har studerat hur den ökade efterfrågan på närodlat och ekologiskt kan förändra svenskt lantbruk.

Läs artikeln i DN

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2011-09-07