Nu ska miljöfrågan in i alla utbildningar

Publicerad 2012-05-03

Åsa Svenfelt, avdelningschef och forskare på fms har fått i uppdrag att arbeta fram en ny kurs i hållbar utveckling om hur datateknik kan användas för att lösa miljöproblem. Kursen är en del i den omfattande satsning på miljö och hållbar utveckling som nu görs på KTH.

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-05-03