Ny doktor på fms

Publicerad 2012-06-12

Den 5 juni försvarade Josefin Wangel framgångsrikt sin avhandling "Making Futures: On Targets, Measures and Governance in Backcasting and Planning for Sustainability". Grattis!

Josefin Wangel

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i att det finns ett behov av att göra planeringen mer långsiktigt strategisk och visionär om en hållbar utveckling ska kunna uppnås, samt att backcasting kan vara ett fruktbart verktyg för att nå detta mål. För att backcasting ska kunna användas för dessa ändamål krävs dock att även backcastingmetoden utvecklas. I avhandlingen utforskas hur backcasting skulle kunna vara till nytta för planeringen med fokus på tre områden: formulerande av mål, identifieringen av åtgärder och aktörer, samt hur förändringsprocesser kan intitieras och styras.
 

Läs mer

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-06-12