Nytt projekt om biobränslens sociala påverkan

Publicerad 2012-10-29

Efterfrågan på biobränslen ökar. På senare tid har inte bara miljömässiga aspekter av biodrivmedelsproduktion uppmärksammats men också de sociala. Nu påbörjar fms och IVL ett projekt som ska undersöka den sociala och socioekonomiska påverkan av fordonsbränslen ur ett livscykelperspektiv.

Elisabeth Ekener Petersen
Elisabeth Ekener Petersen

Projektet tillämpar metodiken från social livscykelanalys (social LCA) för att jämföra olika biobränslen med fossila bränslen. Fokus ligger på den sociala och socioekonomiska påverkan från bränslens livscykel (produktion-konsumption-restprodukt) som är kopplad till den enskilde anställde (skälig lön, hälsa osv.) till konsumenten, det lokala samhället eller samhället i stort. Syftet är att identifiera de viktigaste sociala och socioekonomiska aspekterna och hur dessa beaktas i existerande policys och certifieringar för biodrivmedel.

Projektledare är Elisabeth Ekener Petersen från fms: elisabeth.ekener.petersen[at]abe.kth.se

Projektet genomförs i samarbete med IVL Swedish Environmental Research Institute och finansieras av f3 - Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuel .

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-10-29