Perfekta styrmedel - ett hinder i klimatarbetet?

Publicerad 2012-08-29

Jonas Åkerman skriver i ett inlägg för Hagainitiativet om strategier och val av styrmedel för lägre klimatutsläpp.

Läs Jonas Åkermans inlägg på Hagaintiativets webbplats!

Perfekta styrmedel - ett hinder i klimatarbetet?

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-08-29