Regeringen måste satsa på resurseffektivt samhälle

Publicerad 2013-04-01

Regeringen förbereder en avfallspolitisk proposition. I en DN debatt-artikel rekommenderar fms-forskare en rad nya styrmedel för en bättre avfallshantering och minskad miljöpåverkan.

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2013-04-01