Till innehåll på sidan

Självförsörjning av mat och livsmedelstillgång - utmaningar i en allt urbanare värld

Publicerad 2017-06-13

En majoritet av världens befolkning bor numera i städer. Städerna är beroende av matimport och det är långt från jord till bord. Docent Rebecka Milestad, avdelningschef för fms, diskuterade några av utmaningarna kring urban livsmedelstillgång, självförsörjning av mat och stadsodling i Aktuellt den 5 juni.

Naturkatastrofer, energibrist, epidemier och geopolitiska kriser påverkar den urbana livsmedelstillgången. Rebecka Milestad betonade att det finns mat till alla på jorden, men att den är ojämnt fördelad. Hon underströk också att det optimala för att klara kriser är att hitta en balans mellan att kunna producera maten på plats och att kunna importera. Denna balans diskuteras nu i allt fler städer.

Rebecka lyfte fram att det går att producera mycket mer mat i städerna än vad vi gör nu. Urban odling kan inte ersätta det vanliga jordbruket men kan bli ett viktigt komplement som kan bidra till arbetsplatser, matproduktion och vackrare miljöer i städerna.

Ytterligare ett tema i diskussionen var självförsörjning av mat. Sedan 1990-talet har detta varit en icke-fråga i Sverige. Men nu har frågan fått förnyad aktualitet mot bakgrund av: 1) klimatförändringarna och alla osäkerheter som följer på dem, 2) det förändrade säkerhetsläget i omvärlden och 3) den snabba minskningen av antalet gårdar i Sverige. Rebecka belyste att produktionsökning finns med som ett viktigt mål för svenskt jordbruk i Sveriges livsmedelsstrategi som kom tidigare i år.

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2017-06-13