Social livscykelanalys kartlägger risker

Publicerad 2012-03-07

fms och CESC-forskaren Elisabeth Ekener Petersen intervjuas i Miljöaktuellt om social LCA.

fms och CESC-forskaren Elisabeth Ekener Petersen intervjuas i Miljöaktuellt om social lifscykel analys (LCA). Social LCA innebär att man kartlägger de sociala aspekterna och konsekvenserna av en vara eller tjänst på samma sätt som i en livscykelanalys med miljöfokus.

Artikeln kan du läsa här

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-03-07