Stockholms miljöpolitik i bakspegeln

Publicerad 2013-03-06

I antologin "Du sköna nya stad" söker Ulrika Gunnarsson-Östling upp rötterna till Stockholms stads miljöpolitik och följer debatten fram tills idag. Det första miljöpolitiska handlingsprogrammet fastställdes 1976 i stor enighet. Miljöfrågan var inte i första hand politisk, utan miljöproblem sågs som misstag som kunde rättas till med rationella och vetenskapliga lösningar. Tilltron till tekniska innovationer har fortsatt vara stor genom åren och idag har miljöpolitiken även blivit ett medel för att skapa tillväxt.

Läs mer om boken Du sköna nya stad

Du sköna nya stad
Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2013-03-06