Till innehåll på sidan

Vägbyggens miljöbelastning klart underskattad

Foto: Sofiia Miliutenko
Publicerad 2012-03-08

Att inte bara transporterna utan också själva vägnätet är en klimatbov att ta på allvar visar forskning vid fms

Transportsektorns miljöpåverkan är stor, det råder det ingen tvekan om. Oftast fokuseras dock bara fordonens utsläpp, vilket innebär att man ofta missar parametrar som energianvändning och utsläpp vid byggnation, drift och underhåll av vägar.

Med sin licentiatavhandling "Life Cycle Impacts of Road Infrastructure: Assessment of energy use and greenhouse gas emissions" bidrar Sofiia Miliutenko till att öka kunskapen om energianvändning och växthusgasutsläpp under väginfrastrukturens hela livscykel. Avhandlingen har bidragit till metodutveckling som kan komma till användning vid framtida livscykelanalyser av infrastruktur i form av datainsamling. Den presenterar också beräkningar av energianvändning och utsläpp av växthusgaser från väginfrastruktur, med exempel från en vägtunnel och asfaltåtervinning. Dessutom har drift av vägar och produktion av byggmaterial identifierats som nyckelfaktorer för att minska utsläpp av växthusgaser och energianvändning under väginfrastrukturens livscykel. Den övergripande slutsatsen är att det finns en betydande potential för att minska utsläpp av växthusgaser och energianvändning i vägtransportsystemet, om väginfrastrukturens hela livscykel beaktas från början i den politiska beslutsprocessen.

Läs mer om avhandlingen

Den forskning som ligger grund för avhandlingen har uppmärksammats av ett flertal svenska media.

Läs hela artikeln på kth.se

Läs artikeln i Miljöaktuellt

Läs artikeln i På Väg

Läs artikeln i Svensk Åkeritidning

Läs artikeln i Vi Mänskor

Läs artikeln i Leverenstidningen Entreprenad

Läs artikeln i Busstidningen

Innehållsansvarig:Kosta Wallin
Tillhör: Miljöstrategisk analys
Senast ändrad: 2012-03-08