Föreläsning

Time: Monday 1 October 2018 at 10:00 - 12:00 2018-10-01T10:00:00 2018-10-01T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018

Activity: Lecture

Student groups: CENMI_HSS_3, CENMI_KEM_3, CENMI_MES_3, CENMI_MHI_3, CENMI_RENE_3, CENMI_SMCS_3, CENMI_SUE_3, CENMI_SUT_3

Details (TimeEdit): F10, Egen sal: Sahara

Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 29 May 2020

['CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_SURENE_3', 'CENMI_RENESMCS_3', 'CENMI_MESSUE_3', 'CENMI_MHISUT_3']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['CENMI_HSMES_3', 'CENMI_MHISUE_3', 'CENMI_MESRENE_3', 'CENMI_KEMHSS_3', 'CENMI_RENESUT_3', 'CENMI_SMCSMHI_3', 'CENMI_SUEKEM_3', 'CENMI_SUTMCS_3']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['CENMI_MESMCS_3', 'CENMI_SUET_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_SUTMES_3', 'CENMI_MHIRENE_3', 'CENMI_KEMSUE_3', 'CENMI_SMCSMHI_3']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-07 12:06

Tags: None so far.

Feedback News