News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 28 November at 04:01
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

Scheduling staff edited 2 hours ago

0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5Distans

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

Scheduling staff edited 2 hours ago

0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5Distans

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

 
March 2020
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
Scheduling staff edited 27 March at 13:24

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52dbDistans

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
Scheduling staff edited 27 March at 13:24

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52dbDistans

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
Scheduling staff edited 27 March at 13:24

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52dbDistans

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

Scheduling staff edited 20 March at 13:35

0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

Scheduling staff edited 23 March at 13:36

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March at 09:37

_te_435313Distans

Scheduling staff edited 27 March at 03:32

['AI151609V201', 'AI150916V201']

['TFAOFK_12', 'TFOAFK_21']

Scheduling staff edited 3 April at 04:33

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

Scheduling staff edited 20 March at 13:35

0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

Scheduling staff edited 23 March at 13:36

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March at 09:37

_te_435313Distans

Scheduling staff edited 27 March at 03:32

['AI151609V201', 'AI150916V201']

['TFAOFK_12', 'TFOAFK_21']

Scheduling staff edited 3 April at 04:33

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

Scheduling staff edited 20 March at 13:35

0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

Scheduling staff edited 23 March at 13:36

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March at 09:37

_te_435313Distans

Scheduling staff edited 27 March at 03:32

['AI151609V201', 'AI150916V201']

['TFAOFK_12', 'TFOAFK_21']

Scheduling staff edited 3 April at 04:33

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 20 March at 13:35

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52db

Scheduling staff edited 23 March at 13:25

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March at 09:37

_te_435313Distans

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 20 March at 13:35

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52db

Scheduling staff edited 23 March at 13:25

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March at 09:37

_te_435313Distans

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 17 March at 14:15

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52db

Scheduling staff edited 23 March at 13:25

_te_435313

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 20 March at 13:35

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52db

Scheduling staff edited 23 March at 13:25

_te_435313

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

Scheduling staff edited 17 March at 14:15

0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5

['AI150916V201', 'AI151609V201']

Scheduling staff edited 20 March at 03:31

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

Scheduling staff edited 27 March at 03:32

['AI151609V201', 'AI150916V201']

['TFAOFK_12', 'TFOAFK_21']

Scheduling staff edited 3 April at 04:33

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

Scheduling staff edited 17 March at 14:15

0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5

['AI150916V201', 'AI151609V201']

Scheduling staff edited 20 March at 03:31

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

Scheduling staff edited 27 March at 03:32

['AI151609V201', 'AI150916V201']

['TFAOFK_12', 'TFOAFK_21']

Scheduling staff edited 3 April at 04:33

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

Scheduling staff edited 17 March at 14:15

0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5

['AI150916V201', 'AI151609V201']

Scheduling staff edited 20 March at 03:31

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

Scheduling staff edited 27 March at 03:32

['AI151609V201', 'AI150916V201']

['TFAOFK_12', 'TFOAFK_21']

Scheduling staff edited 3 April at 04:33

['AI150916V201', 'AI151609V201']

['TFOAFK_21', 'TFAOFK_12']

 
November 2019
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:01
 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 13 December at 03:47

['AI151609V201', 'AI150916V201']

 
June 2019
Event Omtenta, 20 August 2019 08:00
Changed by scheduling staff 11 June 2019
Show more similar (4)
Event Omtenta, 20 August 2018 08:00
Changed by scheduling staff 15 May 2018
Event Omtenta, 18 August 2017 08:00
Changed by scheduling staff 28 April 2017
Event Omtenta, 19 August 2016 08:00
Changed by scheduling staff 18 April 2016
Event Omtenta, 22 August 2014 08:00
Changed by scheduling staff 15 May 2014
Feedback News