Föreläsning

Tid: Tisdag 28 augusti 2018 kl 10:00 - 12:00 2018-08-28T10:00:00 2018-08-28T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018

Aktivitet: Föreläsning

Lärare: Jesper Ahlin (jahli)

Detaljer 1: Rum Aristoteles, TR76, plan 3 - Endast ett schemalagt tillfälle från början, kursdeltagarna kommer överens om resterande schema.

Detaljer 2: -
Feedback Nyheter