Föreläsning

Tid: Fredag 25 januari 2019 kl 13:00 - 15:00 2019-01-25T13:00:00 2019-01-25T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2019 Period 3

Plats: D1

Aktivitet: Föreläsning

Studentgrupper: TELPM_1, TKEMM_1, TMAKM_1, TMMMM_1, TMMMM_POTE_1, TMMMM_POTE_2, TMVTM_1

Detaljer 1: -

Detaljer 2: -
Feedback Nyheter