Introduktionsföreläsning grupp A och B

Time: Monday 30 August 2021 at 10:00 - 12:00 2021-08-30T10:00:00 2021-08-30T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2021 CBIOT

Location: D1

Activity: Lecture

Teachers: Cristina Al-Khalili Szigyarto (caks)

Student groups: CBIOT_1

Details (TimeEdit): Gr 1 (A+B)

Info:

Introduktionsföreläsningen sker i halvklass. Varje student deltar i en av introduktionsföreläsningarna den 30 augusti, antingen mellan 8:15-10:00 eller mellan 10:15-12:00. Under kick-off den 24 augusti får ni information om gruppindelning.

Scheduling staff created event 7 May at 20:03
Scheduling staff edited 12 August at 16:18

Gr 1

Teacher Cristina Al-Khalili Szigyarto edited 17 August at 14:31

Introduktionsföreläsningen sker i halvklass. Varje student deltar i en av introduktionsföreläsningarna den 30 augusti, antingen mellan 8:15-10:00 eller mellan 10:15-12:00. Under kick-off den 24 augusti får ni information om gruppindelning.¶

Scheduling staff edited 19 August at 09:55

b33ec1d2-0671-4141-9bd31c019b9-674b-41ca-aa5b-46b13e6deb500a2ab0cc68

Teacher Cristina Al-Khalili Szigyarto edited 24 August at 12:20

FöreläsningIntroduktionsföreläsning grupp A och B

Scheduling staff edited 25 August at 10:46

Gr 1 (A+B)

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-08-25 10:46

Tags: None so far.

Feedback News