20 nov

Mycket sjuka lärare idag. Det kommer att medföra en viss omplanering av seminarierna. Grupp 2 (Lindas grupp) skall komma till Q21 kl 13.15

Grupp 5 (Lindas grupp) skall komma till Q21 kl 14.15.

Det betyder att alla grupper ses i Q-huset.