Det finns tider för tentor den 15 januari. Se hemsidan.