Att installera Cygwin

  • Kör setup som du installerar från följande sida. (Du kan köra setup flera gånger. Om du redan installerat vissa paket ligger de kvar.) Välj mirror ftp.funet.fi.

  • I listan med programpaket, tryck på + framför en grupp för att se listan på individuella paket.

  • I gruppen devel, välj paketet gcc-core. (Det gör du genom att klicka på cirkeln med två pilar.)

  • I gruppen editors, välj paketen emacs och emacs-w32.

Nu ska du kunna starta emacs från terminalen. För att kunna fortsätta använda terminalen medan emacs kör, tryck först CTRL-Z och skriv sedan kommandot bg för att starta emacs i bakgrunden.

Under Windows skriver man "\" istället för "/", så programmet hello startas med:

.\hello

Feedback News