Kopiera filer

Kopiera filer mellan egen dator och skolan - UNIX

Följ först instruktionerna under fliken "Enklare fjärråtkomst".

När du skaffat dig en inloggningsnyckel ska du enkelt kunna kopiera filer:

Egen dator -> skolan

scp <lokal fil> <användarnamn>@u-shell.csc.kth.se:<fjärrfil>

Skolan -> egen dator

scp <användarnamn>@u-shell.csc.kth.se:<fjärrfil> <lokal fil>

Kopiera filer mellan egen dator och skolan - andra OS

Klicka på länken "Fjärrinloggning" och se fliken "Filöverföring".

Feedback News