Det finns ett tryckfel i mästarprovsuppgift 3 i andra mästarprovet. Jag har rättat felet på mästarprovssidan. Rättelsen är att n i uppgift 3 ska stå för antalet budgetpostsalternativ, inte antalet budgetposter. I den ursprungliga formuleringen går det inte göra en korrekt komplexitetsanalys av reduktionen.  

Jag ber om ursäkt för felet.

            Viggo