Nu finns mästarprov 2 tillgängligt. Den som ligger i fas med undervisningen är mogen att ge sig på alla uppgifterna redan nu. På föreläsningarna kommer uppgiftslydelserna att gås igenom:

  • F28 18 november: uppgift 1 
  • F29 20 november: uppgift 2 
  • F30 25 november: uppgift 3 

På övningen 20 november kommer uppgifter av samma typ som mästarprovsuppgifterna att lösas.
Ett tips är att avsätta en eftermiddag och tillsammans med en kompis gå igenom ett gammalt mästarprov.

Lycka till!