Restlabbar i ADK kommer att kunna redovisas under labbveckan 2-9 juni 2016. Schema kommer att läggas upp på http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/labbvecka/