Tentan 2014-12-18 rättad

Resultaten är införda i Rapp. Betygsfördelningen var 42% C, 36% D, 4% E, 11% Fx, 6% F.

Den som fått Fx får komplettera i omtentaveckan i januari (dag ännu inte fastställd). Instruktioner om vad som ska kompletteras mejlas till berörda senast 20 december.

Här finns tentalydelse och lösningar.

Jag vill också påminna om kursutvärderingsenkäten. Följ denna länk.

Ommästarprovsuppgifter finns nu på kursens mästarprovssida för den har mästarprov 1 eller 2 kvar.

Tack för i höst. God jul och gott nytt år!