Vid övningen 26 september kl 9-11 är det redovisning av labbteori 2 sist på första övningstimmen. För att alla ska få sittplats har grupp 3 bytt sal första timmen till V2.

Antons grupp är i L51.
Marcus grupp är i L52.
Tonimas grupp är i sal V2 första timmen och V22 andra timmen.