Mästarprov

Mästarprov 1

Uppgiftslydelse till mästarprov 1

Vägledning till hur man skriver pseudokod i mästarprovet

Lösningsförslag

Mästarprov 2

Uppgiftslydelse till mästarprov 2

Vägledning till hur man genomför och formulerar matematiska bevis

Lösningsförslag

Ommästarprov

Uppgiftslydelse till ommästarprov 1

Inlämning av skriftlig redovisning av ommästarprov 1 (senast 7 januari 2014, kl 10.00)

Uppgiftslydelse till ommästarprov 2

Inlämning av skriftlig redovisning av ommästarprov 2 (senast 8 januari 2014, kl 10.00)
Om du inte följt kursomgången adk13 så kan du tyvärr inte lämna in med länken ovan. Mejla i så fall din lösning till viggo@nada.kth.se
Rubrikraden ska vara Ommästarprov 2

Tryck här för att hämta bokningslistor för muntlig redovisning av ommästarprov 1 och 2:
Feedback News