Övningsanteckningar

På denna sida finns övningsuppgifterna på svenska och engelska och material som övningsassistenter vill lägga upp.

Övningsuppgifter med lösningar på svenska

Övningsuppgifter med lösningar på engelska

Anton Grensjös övningsmaterial

Här lägger jag ut de slides som jag visar under övningarna. De innehåller inte nödvändigtvis fullständiga lösningar till alla uppgifter, utan är främst gjorda som stöd till övningarna.

Hör gärna av er till min mejl (grensjo@csc.kth.se) om ni hittar fel i mina slides, eller har andra synpunkter om övningarna.

Övning 1 (2015-09-07)

Övning 2 (2015-09-11)

Övning 3 (2015-09-17)

Övning 4 (2015-09-25)

Övning 5 (2015-10-02)

Övning 6 (2015-10-07)

Övning 7 (2015-10-14)

Övning 8 (2015-11-05) - uppdaterad med några testfall till höravstånd

Övning 9 (2015-11-12)

Övning 10 (2015-11-18)

Övning 11 (2015-11-27)

Övning 12 (2015-12-10)

Feedback News