Tentaarkiv

Teacher Per Austrin created page 24 August 2015

commented 21 October 2015

Uppgift 1.3 hos den gamla ks:en för logik från 2012 så får man a;b och det ska man uttrycka i Hornklasulform. I facit så står det att det inte går att uttrycka men a;b ger samma resultat i saningstabell som b :- \+ a.
Är det så att i Hornklasulform så får man inte uttrycka sig med not eller \+? Eller har facit fel?

För i uppgift 1.4 så får man ju (\+ a);b och det kan man då uttrycka som b :- a, båda ger samma resultat med saningstabell.

Teacher commented 21 October 2015

Oscar: en Horn-klausul skriven i implikationsform har inga negerade variabler.  Se https://en.wikipedia.org/wiki/Horn_clause för mer information. 

commented 26 October 2015

Hej Per

Sista frågan på Ksen var väldigt otydlig?

commented 27 October 2015

Hur tusan skulle man veta att det var en lista som man skulle skriva som exempel? En datatyp som i Haskell med mjukvarusystem och mjukvarusystem och delsystem vad betyder det??

commented 26 November 2015

Kommer årets Prolog-KS att läggas upp i tentaarkivet som redan skett med årets Haskell-KS? Jag skrev aldrig Prolog-KS:en pga krock med en tenta, så jag skulle gärna vilja ha tillgång till den och kunna gå igenom den som förberedelse inför tentan i januari.

Teacher commented 27 November 2015

Mattias: uppe nu, ledsen dröjsmålet!

commented 30 November 2015

Hej, 

Tycker hittat ett fel i lösningsförslaget till extentan 2015-01-26 uppg. 8. Borde inte det vara Neighbors i Grammatiken för NodeDesc? Annars är inte en tom lista möjligt som i exemplet.

commented 30 November 2015

Hej,

Facit på fråga 6 på tentan från 2015-01-16 skapar förvirring jämfört med information från din Slide från den 6 November. Facit på frågan definierar enligt sliden en icke-slutsymbol medan ni i uppgiften frågar efter vad som menas med en slutsymbol.

Fel i slide, fel i uppgiften eller fel på mig?

Med vänlig hälsning,
Alex

Kai Böhrnsen removed his/her comment
Teacher commented 1 December 2015

Alexander: lösningsförslaget är dåligt.  Både slutsymboler och icke-slutsymboler är delsträngar som en indatasträng är uppbyggd av, skillnaden är att slutsymboler är "atomära" och inte kan delas upp i fler symboler (däremot kan de bestå av flera tecken ur indatasträngen). Så lösningsförslaget besvarar inte riktigt frågan.

Teacher commented 1 December 2015

Kai: jo, så ska det såklart vara!

commented 16 December 2015

kan lösningsförslag för sista ks i syntax läggas upp?

Teacher commented 16 December 2015

Konstantin: upplagt nu!

Victor Dahlin removed his/her comment
commented 15 January 2016

Hej Per

När kommer svaren på tentan ut?

commented 1 February 2016

hur går det med rättningen av tentamen? kan vara bra att veta om man ska anmäla sig till nästa tenta eller inte

Teacher commented 2 February 2016

Hej Ramtin!  Nu är de färdigrättade.  Se mer info här: https://www.kth.se/social/course/DD1361/post/tentorna-fardigrattade-tentorna-som-skre/

commented 2 February 2016

Hej Per 

Kan du lägga upp tentan här på sidan så att man kan träna inför omtentan.

Teacher commented 5 February 2016

Hej Jonathan! Nu är tentan och lösningsförslag upplagda.

commented 13 February 2016

Hej Per! 

Vart finns föreläsningsdokumenten, alltså sliden? 

Teacher commented 19 February 2016

Hej Dennis, du hittar föreläsningsanteckningar under kursinnehåll -> kursmaterial för omgången progp15

commented 20 March 2016

Hejsan!

När kommer lösningsförslag att läggas ut för senaste tentan (P3) här? Och finns det ingen omtenta i juni? Alltså brukar det bara finnas en omtenta för den här kursen varje år?

commented 20 March 2016

Tentamen i P3 var omtenta

Teacher commented 21 March 2016

Hedvig:

Lösningsförslagen kommer upp om någon vecka eller två i samband med att tentorna är färdigrättade.

Det är bara en omtenta per år.

commented 12 October 2016

I lösningsförslaget till logik-KS 1 (2010-09-21) står det att ett Goal alla de värden på variablerna som gör att det lyckas (svar c). Stämmer detta? Alla ställen jag ser det förklarat på, inklusive Larn Prolog Now, förklarar det som att det skulle vara svar a, ett yttryck som systemet söker lösningar till.

Teacher commented 12 October 2016

Daniel: jag håller med dig, svaret borde vara (a).  Den KS:en var före min tid som inblandad i kursen och jag har inget källmaterial för den, men jag gissar att lösningsförslaget helt enkelt är ett typo.

commented 12 October 2016

Kontrollskrivning i Logikprogrammering 2015-10-26, uppgift 1: 

Uppgiften är antingen felaktigt formulerad eller har ett felaktigt lösningsförslag. Uppgiften är "Skriv en Prolog-fråga [...] för att svara på om elementet 4 finns i listan av listor" Lösningsförslaget är:

member(L, [[1,2],[3,4,5],[],[6]]), member(4, L).

Dock ger den Prolog-frågan detta svar:

L = [3, 4, 5]

Det är inte är svaret (sant/falskt) på huruvida elementet 4 finns, utan en lösning för vilken lista L i listan av listor som innehåller elementet 4. 

commented 13 October 2016

Att en bindning lyckas är samma sak som att frågan är sann

commented 23 November 2016

I Syntaxanalys-KS:en från 2015 uppgift 2b ombeds man definiera en ny slutsymbol Value. Enligt facit verkar dock inte Value vara en slutsymbol då den "pekar" på andra datatyper. Den har också stor begynnelsebokstav vilket inte är konsekvent med de andra slutsymbolerna i uppgiften. Är detta en typo?

Teacher commented 23 November 2016

Philip: ja, det är ett typo, Value är en icke-slutsymbol.

commented 21 January 2017

skulle ni kunna lägga upp facit för senaste tentan? tack!

Teacher commented 23 January 2017

Mona, jag har lagt upp lösningsförslag för logikprogramering och syntax.  (Lösningsförslag för funkprog är inte klara än, men jag tänker det är bättre att lägga upp det som finns och uppdatera senare när lösningsförslagen för funkprog är klara.)

commented 23 January 2017

Tack så mycket Per :)

Teacher commented 30 January 2017

Nu finns även lösningsförslag för funkprog-delen av tentan från 13 januari.

commented 21 April 2017

Någon tanke på när lösningsförslag för senaste tentan kommer upp?

Feedback News