Datorlaboration

Time: Wednesday 1 June 2022 at 10:00 - 12:00 2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2022 progp22

Location: 4V5 Grön, 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, 5V3 Vit, 5V4 Magenta, Digital

Activity: Computer laboration

Student groups: CDATE_2, CLGYM_TIKT_3, CLGYM_TIKT_4, TIDAB_2, TIDAB_DPU2_3, TIDAB_SAIN_3

Scheduling staff created event 25 November at 04:09
Scheduling staff edited 10 December at 03:47

['CDATE_2LGYM_TIKT_3', 'TIDAB_DPU2_3', 'TIDAB_SAIN_3', 'TIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_3DATE_2', 'CLGYM_TIKT_4', 'TIDAB_DPU2_3']

Scheduling staff edited 17 January at 11:16

8ba067f1-116b-4644-9742-a993a6a28742, Digital, bb275514-f5d3-4310-83e3-b8965e3aeb1b, d082e100-60a3-4900-ae1c-639fc60b2810, f1a15059-d72f-43a7-8749-8165f72b1b4b, feee792d-8f39-4b08-8da3-b7e6670ed638

['CLGYM_TIKT_3', 'CLGYM_TIKT_4', 'TIDAB_DPU2_3', 'TIDAB_SAIN_32', 'TIDAB_2SAIN_3', 'CDATE_2', 'CLGYM_TIKT_4']

Scheduling staff edited 4 February at 03:31

['CLGYM_TIKT_3DATE_2', 'CLGYM_TIKT_43', 'TIDAB_DPU2SAIN_3', 'TIDAB_2', 'TIDAB_SAINDPU2_3', 'CDATE_2LGYM_TIKT_4']

Accessible to the whole world.

Last changed 2022-02-04 03:31

Tags: None so far.

Feedback News