Omtenta

Time: Tuesday 25 October 2016 at 08:00 - 12:00 2016-10-25T08:00:00 2016-10-25T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Program System Construction Using C++ (DD2387)

Activity: Re-exam

Scheduling staff created event 23 September 2016
Scheduling staff edited 23 September 2016

TOmtentamen

TOmtentamen

commented 24 October 2016

Det står ingen sal på tentaschemat, jag antar att det är samma salar som för DD1387 eftersom de går samtidigt?

Accessible to the whole world.

Last changed 2016-09-23 13:11

Tags: None so far.

Feedback News