Labb 2: Stavningskontroll och böjningsregler

I denna labb ska du testa rättstavningsprogrammet Stava och experimentera med konstruktion av suffixregler till Stava. Stava finns tillgängligt som Unixkommando (stava) på skolans datorer. Programmet har också ett webbgränssnitt. I denna kurs används en speciell version av Stava som kan ge lite mer information om vad som händer inuti programmet.

 • Testa webbgränssnittet http://www.nada.kth.se/stava/ med några olika texter. Denna testfil  innehåller några tidningstexter. Rättstava gärna något eget dokument också.

  Testa olika inställningar på väljarna, till exempel

  • med rättstavningsförslag,
  • utan extraordlistor med namn, datatermer och förkortningar,
  • med presentation av hela texten.
 • Titta på manualen till Stava: http://www.nada.kth.se/stava/manual.html för att se vilka inställningsmöjligheter som finns. Använd nu testversionen av stava som ligger på http://www.nada.kth.se/stava/teststava.html och se till att visa härledningar är valt, vilket visar hur Stava bildar sammansättningar och böjningar.
  • Kör testversionen
   • på några (regelbundet) böjda ord,
   • på några sammansatta ord,
   • på några (regelbundet) böjda sammansatta ord.
  • Testa ett treledssammansatt substantiv i bestämd form plural. Vilken suffixregel används? Vad betyder den? Läs om hur suffixreglerna byggs upp påhttp://www.nada.kth.se/stava/suffixregler.html.
 • Programmet genstava som anropas från http://www.nada.kth.se/stava/genstava.html är ett bra hjälpmedel när man utvecklar och finjusterar suffixregler till Stava. Man skickar en suffixregel till programmet och får som svar alla ordformer som Stava skulle godkänna med den suffixregeln. Därigenom kan man se vilka felaktiga ord som skulle godkännas av regeln.
  • Vad betyder följande regel? Hur många ord genereras av den? Vilken ordklass har orden?
   (dj|mm)@ a, ande, ~anden, ~ade
  • Ord som slutar på -alitet, till exempel serialitet och fundamentalitet godkänns inte av Stava. Hitta på två regler som fixar detta. (Ledning: både adjektiv- och adverbformerna av dessa substantiv finns i ordlistan.)
  • Kolla med genstava vilka ord som genereras av dina regler men inte borde genereras. Tänk på att vissa ord som genereras kanske aldrig har använts men ändå borde anses korrekta (eller åtminstone rättstavade - om skribenten skrivit ordet är det inte Stavas sak att underkänna det) eftersom det är skapat på ett regelbundet sätt. Till exempel är de nog få studenter på kursen som själva använt orden "hortikulturalitet" och "bronkialitet", men till skillnad från till exempel "uttalitet" är de bildade på det sätt som avsågs.
  • Fixa reglerna så att Stava inte accepterar de felaktiga orden men fortfarande accepterar alla korrekta ord. Försök till exempel att hitta någon böjningsform som finns i ordlistan och som är gemensam för många felaktiga ord men inte för korrekta. Extra svårt är kanske att se till att ordet gammalitet inte genereras, men det går.
  • Testa reglerna med testversionen av Stava genom att skriva in dem i rutan för nya regler.
 • Redovisa genom att visa upp svaren på frågorna ovan samt reglerna som du konstruerat.

Assistant Viggo Kann created page 8 November 2016

Feedback News