Seminarium

Time: Friday 15 November 2019 at 13:00 - 17:00 2019-11-15T13:00:00 2019-11-15T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2019

Location: Björn Eriksen, F0, Nils Enlund, Radia Perlman

Activity: Seminar

Student groups: TIMTM_1, TIMTM_2, TIMTM_FID_1, TIMTM_FID_2, TIMTM_LTM_1, TIMTM_LTM_2, TIMTM_VLM_1, TIMTM_VLM_2

Info:

In room 4523

Scheduling staff created event 5 November 2019
Teacher Ylva Fernaeus edited 14 November 2019

In room 4523¶

Scheduling staff edited 29 May 2020

['DM2679H1981', 'DM2679H1891']

['TIMTM_1', 'TIMTM_FID_1', 'TIMTM_12', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_LTM_1', 'TIMTM_LTM_2', 'TIMTM_VLM_2', 'TIMTM_VLM_1', 'TIMTM_LTM_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['DM2679H1891', 'DM2679H1981']

['TIMTM_FID_1', 'TIMTM_FID_1VLM_2', 'TIMTM_2VLM_1', 'TIMTM_FID_2', 'TIMTM_LTM_12', 'TIMTM_LTM_21', 'TIMTM_VLM_21', 'TIMTM_VLM_12']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['DM2679H1981', 'DM2679H1891']

['TIMTM_FIDVLM_1', 'TIMTM_VLM_21', 'TIMTM_VLM_1FID_2', 'TIMTM_FID_21', 'TIMTM_LTM_21', 'TIMTM_LTM_12', 'TIMTM_1VLM_2', 'TIMTM_2']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-07 16:20

Tags: None so far.

Feedback News